Digital Smile Design (การออกแบบรอยยิ้มด้วยคอมพิวเตอร์)

Digital Smile Design คืออะไร

ปัจจุบันด้วยทันตเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า เราสามารถออกแบบรอยยิ้มของคนไข้และสร้างภาพเสมือนจริงของรอยยิ้มให้คนไข้พิจารณาก่อนที่จะเริ่มตัดสินใจทำการรักษา การออกแบบรอยยิ้มที่สร้างไว้เมื่อร่วมกับการใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ปากแบบDigital ด้วยเครื่องIntraoral scanner เราสามารถส่งข้อมูลที่ได้สร้างไว้ นำไปสร้างงานที่จะนำมาใส่ในช่องปากได้อย่างถูกต้องและแม่นยำตามแบบที่ได้ออกแบบไว้ ซึ่งมีข้อดีกว่าการทำงานด้วยวิธีธรรมดาซึ่งต้องอาศัยเพียงคำบอกเล่าของทันตแพทย์เกี่ยวกับรอยยิ้มที่จะสร้างได้ หรือการจินตนาการของทันตแพทย์ที่มีต่อการบอกเล่าของคนไข้ ซึ่งอาจไม่ตรงกัน ไม่มีรอยยิ้มที่ต้องการให้เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ผลลัพท์ของการรักษาไม่เป็นที่พอใจต่อคนไข้อย่างเต็มที่

การสร้างภาพเสมือนจริงของรอยยิ้มสามารถสร้างได้ทั้งวิธีง่ายๆในระดับ2D หรือสร้างได้ยากและใช้เวลามากขึ้นในระดับ3D Digital Smile designยังมีประโยชน์มากในการทำให้ใบหน้าและรอยยิ้มเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างงาน ซึ่งงานในแบบธรรมดาส่วนใหญ่จะไม่ได้นำความสัมพันธ์ในส่วนนี้เข้ามาเกี่ยวข้องมีเฉพาะแบบจำลองของขากรรไกรบนและล่างเท่านั้น งานบางครั้งสวยในแบบจำลองแต่เวลานำเข้ามาใส่ในช่องปากอาจเอียง หรือไม่เข้ากับใบหน้าและรอยยิ้มของคนไข้ในองค์รวมได้

Digital Smile Designจึงมีคุณประโยชน์อย่างมากในงานทันตกรรมเพื่อความงามในยุคปัจจุบัน การออกแบบรอยยิ้มนั้น สามารถนำไปสร้างงานได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการทำครอบฟัน การทำวีเนียร์ ทันตกรรมรากเทียม การใส่ฟันชนิดถอดได้บางส่วน และฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก

เครื่อง Intraoral Scanner

เครื่องIntraoral Scanner เป็นเครื่องที่ใช้พิมพ์ปากแบบdigital โดยรอยพิมพ์ที่ได้จะเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ สามารถเห็นเป็นรูปแบบจำลองฟันในคอมพิวเตอร์ในลักษณะสามมิติ สามารถหมุนไปมาได้ ซึ่งข้อมูลนี้สามารถนำมาสร้างงานทางทันตกรรมได้ในลักษณะ CAD CAM คือสร้างชิ้นงานในคอมพิวเตอร์และสามารถพิมพ์แบบจำลองฟันหรือ ชิ้นงานที่ได้ทำการออกแบบไว้ออกมาเป็นชิ้นงานได้ด้วยเครื่องMillingกลึงชิ้นงานออกมาตามข้อมูลคอมพิวเตอร์ การสร้างงานในลักษณะนี้จะสามารถสร้างงานได้ง่ายกว่าการใช้ช่างแลปทันตกรรมทำงานออกมา เนื่องจากสามารถใช้Softwareสร้างงานออกมาได้ย่างรวดเร็ว และสามารถสร้างภาพจำลองเสมือนจริงออกมาก่อนเพื่อปรับแต่งจนเป็นที่พอใจแล้วจึงสั่งพิมพ์ออกมาเป็นงาน และยังสามารถควบคุมงานให้เหมือนกับข้อมูลจาก Digital Smile Design จึงเป็นประโยชน์อย่างมากต่องานด้านทันตกรรมเพื่อความงาม

เครื่องIntraoral Scannerทำงานในลักษณะของการใช้แสงscanลงบนขากรรไกรแล้วสะท้อนกลับไปยังsensor ในลักษณะของsensorในการถอยรถยนต์ ทำให้สามารถทราบระยะทางและสร้างเป็นข้อมูลของแบบจำลองได้ การพิมพ์ปากอยู่ในลักษณะstaticคือไม่มีแรงกดต่อฟันและเนื้อเยื้ออ่อนในช่องปาก สามารถพิมพ์ปากได้อย่างรวดเร็ว ไม่เลอะเทอะและสามารถกลับไปscanซ่อมในบริเวณที่ไม่ชัดหรือผิดพลาดหรือมีการกรอแต่งฟันเพิ่มเติมได้โดยไม่จำเป็นต้องพิมพ์งานใหม่ทั้งหมด สามารถหยุดพักได้ตลอดเวลาในระหว่างการพิมพ์ ใช้เวลาในการพิมพ์น้อย โดยใช้เวลาในการพิมพ์ไม่ถึง1นาทีในแต่ละขากรรไกร ทำให้ทำงานได้ง่าย และให้ความรู้สึกที่สบายมากกว่าการพิมพ์แบบธรรมดา

ทางPMDcใช้เครื่องIntraoral scannerของ 3shape รุ่น Trios3 wirelessซึ่งเป็นระบบการพิมพ์ที่ทันสมัยและได้รับความนิยมสูงสุดในระบบการพิมพ์เพื่อสร้างงานบูรณะฟัน เป็นระบบเดียวในโลกที่เป็นชนิดไม่มีสาย ทำให้scanง่ายไม่มีข้อจำกัดของสาย และพิมพ์ปากScanได้อย่างรวดเร็ว เป็นที่ยอมรับทั่วโลกและสามารถส่งงานทั้งด้านการบูรณะฟัน และการจัดฟันในระบบ Invisalign นับว่าเป็นเครื่องที่ความทันสมัยที่สุดในยุคปัจจุบัน

ขั้นตอนการทำ Digital Smile Design

  • เริ่มต้นด้วยการถ่ายภาพDigital ในภาพหน้าตรงเต็มใบหน้า 1รูป ในกรณีที่ยิ้มเห็นฟันไม่เต็มที่ต้องมีการถ่ายในลักษณะการใส่ที่ถ่างปากให้เห็นฟันชัดเจนอีก1รูป
  • จากนั้นนำรูปloadเข้าProgram Digital Smile Designของ3shape 
  • ทำการแต่งภาพที่ได้ถ่ายไว้ทั้งหมดให้ซ้อนทับและรวมเป็นภาพเดียวกัน
  • ทำการแต่งภาพรอยยิ้มในประเด็นต่างๆ เริ่มจากขนาดความกว้างของรอยยิ้ม แนวโค้งของรอยยิ้ม  ความยาวและขนาดของฟันแต่ละซี่ องศาของฟัน ระดับคอฟันที่สวยงาม ชนิดของรูปร่างของฟันแต่ละซี่ เช่น รูปไข่ รูปค่อน3เหลี่ยม หรือค่อนไปทางสี่เหลี่ยม ตามความต้องการของคนไข้และทันตแพทย์
  • ทำ การแต่งสีและtextureของฟันตามที่คนไข้ต้องการ แล้วแต่งภาพฟันให้สวยงามดูกลมกลืน เป็นอันเสร็จขั้นตอน
  • งานที่ได้จะอยู่ในลักษณะสามารถเลื่อนเส้นเพื่อให้ภาพเปลี่ยนจากก่อนทำการรักษาไปหลังทำการรักษา ได้ภาพนิ่งก่อนทำการรักษา เปรียบเทียบกับภาพนิ่งหลังการรักษา ได้ภาพโครงร่างการออกแบบรอยยิ้ม ทั้งเป็นรูปเต็มหน้า และรูปขยายใหญ่รอยยิ้ม
  • Exportงานซึ่งสามารถส่งงานให้คนไข้ทางEmailเพื่อ load App ชื่อmy3shapeในโทรศัพท์มือถือ ซึ่งสามารถเห็นข้อมูลการออกแบบทั้งหมด และหรือ ส่งรูปภาพนิ่งเปรียบเทียบก่อนและหลังการรักษา

เมื่อผ่านขั้นตอนการทำDigital Smile Designแล้ว คนไข้จะได้รับ

  • ภาพก่อนและหลังการรักษา
  • ภาพการออกแบบการรักษาทำเต็มหน้า และรอยยิ้ม
  • ข้อมูลก่อนและหลังการรักษาด้วยApplication my3shape ซึ่งสามารถใช้สื่อสารในการสร้างงานจริงในอนาคตได้ด้วย

 

 

ทันตกรรมเพื่อความงาม

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด