ทันตแพทย์

ทพ.บุญฤทธิ์ กาญจนาเวส
ทพ.รังสิ ถาวรังกูร
ทพญ.สุรัสวดี รัตนไฟฑูรย์ชัย
ทพญ.ปิยะวรรณ เตชะบุญธรรม
ทพ.ปริย แก้วประดับ
ทพญ.รุจริน ภณสรนันท์
ทพญ.เมตตา ไชยวงค์
ทพญ.ปรัชญา จรสัมฤทธิ์
ทพ.จิรวัฒน์ อรุณากูร
ทพ.ปวีพงศ์ ถนอมเพ็ชรสง่า
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

TESTIMONIAL

OUR REAL CUSTOMER

คนไข้บอกต่อ

ลูกค้าจริงของเรา

คุณเนาวรัตน์ ยุกตะนันท์

*ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

คุณปอย ตรีชฎา

*ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

คุณร่มฉัตร พัฒนศิริ

*ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

ดร.ผาณิต กันตามระ กับการทำฟันให้สวยงามที่PMDC

*ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

ศกรณ์ฉัฐ แจ้งเจนเวทย์ (คุณจิ๊บ)

*ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

หากคุณต้องการ
สร้างรอยยิ้มที่สวยงาม
PMDC ช่วยคุณได้

อ่านต่อ

CONTACT US

FREE CONSULTATION

ติดต่อเรา

ให้คำปรึกษาฟรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.