ทำฟันที่ PMDC ได้ทั้งสุขภาพฟันที่ดี และรอยยิ้มที่สวยงาม

ประสบการณ์ในการรักษากว่า 30 ปี

ทีมทันตแพทย์ที่มากด้วยประสบการณืในการรักษาฟันมาแล้วกว่า 30 ปี

อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทยที่ทันสมัย รับรองมาตราฐานความปลอดภัยจากสหรัฐอเมริกา

ใกล้กับ BTS พญาไท

ใกล้กับ BTS พญาไท เดินทางได้ง่ายและสะดวก 

หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่ต้องการทำฟัน ไม่ว่าจะเป็นการตรวจเช็คสุขภาพฟันทั่วไป หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานของฟัน ปวดฟัน ต้องการใส่ฟัน ทำครอบฟัน ใส่ฟันชนิดถอดได้ ใส่ฟันรากเทียม รักษารากฟัน รักษาโรคเหงือก อุดฟัน ฟันแตก หรือมีปัญหาปวดฟันเนื่องจากระบบบดเคี้ยว หรือต้องการจัดฟัน เราขอแนะนำศูนย์ทันตกรรมเพื่อความงาม PMDC เพราะเราเป็นผู้มีประสบการณ์ในการรักษามากกว่า 30 ปี นอกจากท่านจะได้รับการบริการทางทันตกรรมที่นุ่มนวล เอาใจใส่ โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาแล้ว ท่านยังได้รับการรักษาที่คำนึงถึงความสวยงามควบคู่ไปด้วย เพราะเราเป็นผู้นำของการรักษาทางด้านทันตกรรมเพื่อความงาม ดังเช่นการอุดฟันเราจะไม่มีการนำวัสดุอมัลกัมที่มีสีดำและมีสารปรอทมาใช้ เราจะใช้เฉพาะวัสดุสีเหมือนฟันเท่านั้น การทำครอบฟัน ใส่ฟันถอดได้ และการใส่ฟันชนิดต่างๆ รากเทียม จัดฟัน เรามุ่งเน้นที่จะให้เกิดความสวยงามควบคู่ไปกับการใช้งาน โดยไม่มีค่ารักษาเพิ่มเติมจากค่ารักษาปกติ

 

ทันตกรรมเพื่อความงามที่ PMDC

 

การรักษาทางด้านทันตกรรมเพื่อความงามเป็นการรักษาที่ต้องอาศัยประสบการณ์อย่างมากในการทำการรักษา เป็นศาสตร์ที่รวมเอาความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาของทันตกรรมเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น ทันตกรรมประดิษฐ์ ศัลยกรรมช่องปาก ปริทันตวิทยา ทันตกรรมบูรณะ ทันตกรรมจัดฟัน ทันตกรรมบดเคี้ยวฯลฯ เราเป็นศูนย์ทันตกรรมที่ได้ทำงานทางด้านนี้มาอย่างยาวนานมากกว่า   30 ปี และพ่วงด้วยการเป็น Veneer Center ที่ได้รับความไว้วางใจอย่างกว้างขวาง ยังกล่าวได้ว่าเป็นศูนทันตกรรมเพื่อความแห่งแรกของประเทศไทยที่เป็นผู้ริเรื่มให้การรักษาด้านนี้อย่างจริงจัง ดังจะเห็นได้จากผลงานการรักษาจริงในภาพการรักษาที่มีความสวยงามเป็นจำนวนมาก

นอกจากนั้นเรายังมีมาตรฐานของการักษาที่จะมีการวิเคราะห์รอยยิ้มด้วยการถ่ายภาพ   Digital ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เพื่อนำมาซึ่งการวางแผนการรักษาและการรักษาที่ให้ผลการรักษาที่ดีที่สุด การรักษาทางด้านทันตกรรมเพื่อตวามงามนั้นมีทั้งงานระดับง่ายๆเช่น การปิดช่องว่างระหว่างฟัน การฟอกสีฟัน ฯลฯ ซึ่งสามารถให้การรักษาได้โดยทันตแพทย์ทั่วไปจนถึงงานระดับยากๆ เช่น การทำ Full Mouth Oral Rehabilitation การทำ Porcelain Veneer จำนวนมากเพื่อแก้ไขรอยยิ้มให้สวยงาม การทำ Extreme Makeover ซึ่งต้องใช้ความสามารถและประสบการณ์ของทันตแพทย์ผู้เชื่ยวชาญ เรามั่นใจว่าด้วยทีมทันตแพทย์ชั้นนำที่มีประสบการณ์ที่ยาวนาน จะสามารถมอบการรักษาที่ดีที่สุดให้กับคนไข้ได้อย่างแน่นอน
 

CONTACT US FOR FREE CONSULTATION

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

ทันตกรรมเพื่อความงาม

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

Cosmetic Dentistry