Extreme Makeover

ในกรณีที่คนไข้มีความข้อบกพร่องและมีรอยยิ้มที่ไม่สวยงามอย่างมาก ทันตแพทย์ทางด้านทันตกรรมเพื่อความงามจะใช้ความรู้ความสามารถในศาสตร์ต่างๆอาทิเช่น การใส่ฟัน ศัลยกรรมช่องปาก ศัลยกรรมเหงือก จัดฟัน ฯลฯ เพื่อเปลี่ยนแปลงรอยยิ้มจากฟันที่น่าเกลียดมากๆเป็นฟันที่สวยงามมากได้ เราอาจจะเรียกการรักษาที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงนี้ว่า "Extreme Makeover"

ขั้นตอนการรักษา

Step 1

พบทันตแพทย์เพื่อวางแผนการรักษาซึ่งประกอบด้วยการตรวจในช่องปาก ถ่ายภาพ Still and Clip digital Image และ Panoramic Xray พิมพ์ปากเพื่อสร้างแบบจำลอง ทันตแพทย์จะใช้ข้อมูลทั้งหมดนี้นำไปวางแผนการรักษา

Step 2

อธิบายแผนการรักษาซึ่งอาจประกอบด้วยการรักษาหลายๆสาขาทางด้านทันตกรรม ทั้งนี้เพื่อให้ได้การรักษาที่มีการพัฒนาทางด้านความสวยงามขึ้นอย่างมาก จากนั้นดำเนินการรักษาตามแผน เป็นอันเสร็จการรักษา

ทันตกรรมเพื่อความงาม

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

TESTIMONIAL

OUR REAL CUSTOMER

คนไข้บอกต่อ

ลูกค้าจริงของเรา

คุณเนาวรัตน์ ยุกตะนันท์

*ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

คุณปอย ตรีชฎา

*ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

คุณร่มฉัตร พัฒนศิริ

*ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

ดร.ผาณิต กันตามระ กับการทำฟันให้สวยงามที่PMDC

*ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

ศกรณ์ฉัฐ แจ้งเจนเวทย์ (คุณจิ๊บ)

*ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

หากคุณต้องการ
สร้างรอยยิ้มที่สวยงาม
PMDC ช่วยคุณได้

อ่านต่อ

CONTACT US

FREE CONSULTATION

ติดต่อเรา

ให้คำปรึกษาฟรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.