จัดฟัน

ปัจจุบันการรักษาทางด้านทันตกรรมจัดฟันเป็นที่แพร่หลายอย่างมาก วัยรุ่นในประเทศที่พัฒนาแล้วต้องการจัดฟัน ดัดฟัน ไม่ใช่เพื่อการสบฟันเท่านั้นแต่ต้องการมีฟันสวยด้วย

ศูนย์ทันตกรรมของเรามีความเชี่ยวชาญในการจัดฟันแบบ ดามอน (Damon) ซึ่งจะมี Bracket ชนิดพิเศษที่ทำให้ฟันเคลื่อนตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้แรงในการดัดฟันน้อย ทำให้การรักษาไม่เจ็บและเคลื่อนฟันได้รวดเร็ว

ดังนั้นหากคนไข้มีปัญหามีการเรียงฟันไม่สวย ซ้อนเก หรือมีการสบฟันไม่ถูกต้อง เราสมารถจัดฟันกลับไปมีการเรียงฟันที่ดีทั้งการใช้งานและความสวยงาม ทันตแพทย์ที่มีความสามารถจะรักษาคุณให้กลับไปมีรอยยิ้มที่สวยงามได้

ขั้นตอนการรักษา

Step 1

การจัดฟันของทาง PMDC สามารถจัดได้สองระบบคือ Damon system ซึ่งเป็น Bracket โลหะ และ Invisalign system ซึ่งเป็นการใส่เครื่องมือถอดได้ชนิดใสลงบนฟันบนและล่างและเปลี่ยนเครื่องมือไปเรื่อยๆเพื่อให้ฟันเคลื่อนไปตามแผนการรักษาที่วางไว้

Step 2

ขั้นตอนการรักษาในระบบ Damon system จะเริ่มจากการพบทันตแพทย์เพื่อปรึกษาเรื่องการจัดฟัน ทันตแพทย์จะถ่ายรูป digital พิมพ์ปากและส่งถ่าย Panoramic และ Lateral Cephalometric xray จากนั้นจะนัดคนไข้มาฟังแผนการรักษา

Step 3

ทันตแพทย์จะอธิบายแผนการรักษาว่าสามารถจัดฟันได้อย่างไรบ้าง เมื่อคนไข้ยอมรับแผนการรักษา ทันตแพทย์จะนัดมาใส่เครื่องมือDamonติดแน่นในช่องปาก และจะนัดมาปรับเครื่องมือทุกๆประมาณ6-8สัปดาห์จนกว่าจะเคลื่อนฟันไปได้ตามแผนการรักษาซึ่งส่วนใหญ่ใช้เวลาราว1-2ปี

Step 4

หลังจากเคลื่อนฟันจนเป็นที่พอใจแล้วทันตแพทย์จะถอดเครื่องมือจัดฟันDamonและพิมพ์ปากเพื่อทำ Retainer ซึ่งเป็นเครื่องมือกำกับไม่ให้ฟันเคลื่อนตัวไปจากต่ำแหน่งที่จัดไว้ดีแล้ว และให้ใส่อยู่ระยะหนึ่ง หากฟันมีเสถียรภาพของตำแหน่งฟันที่ดีก็จะสามารถหยุดการใช้ Retainerได้ เป็นอันเสร็จการรักษา

Step 5

ขั้นตอนการรักษาของระบบInvisalignจะเริ่มจากการพบทันตแพทย์เพื่อปรึกษาเรื่องการจัดฟัน ทันตแพทย์จะถ่ายรูปdigital พิมพ์ปากและส่งถ่ายPanoramic และLateral Cephalometric xray จากนั้นจะนัดคนไข้มาฟังแผนการรักษา

Step 6

ทันตแพทย์จะอธิบายแผนการรรักษาของระบบ Invisalign ว่าสามารถจะจัดฟันได้อย่างไรบ้างหากคนไข้ยอมรับการรักษาทันตแพทย์ก็จะทำการพิมพ์ปากด้วยวัสดุพิมพ์ปากพิเศษและถาดพิมพ์ปากเฉพาะของ Invisalign เพื่อส่งทางบริษัท Invisalign อเมริกาเพื่อทำชิ้นงาน จากนั้นเมื่อได้ขั้นตอนการรักษาอย่างละเอียดซึ่งเป็นการวางแผนของทันตแพทย์แต่จัดทำโดยบริษัท Invisalign เรียบร้อยแล้วจะนัดคนไข้เข้ามาดูข้อมูลและรับทราบแผนการรักษาโดยละเอียด เมื่อคนไข้ยอมรับแผนการรักษาแล้วจะนุมัติให้สร้างขิ้นงานและนัดคนไข้มารับเครื่องมือInvisalignทั้งset และนัดเข้ามาตรวจเครื่องมือเป็นระยะจนกว่าฟันจะเคลื่อนตัวไปตามแผนการรักษา เป็นอันเสร็จการรักษา

ทันตกรรมเพื่อความงาม

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

TESTIMONIAL

OUR REAL CUSTOMER

คนไข้บอกต่อ

ลูกค้าจริงของเรา

คุณปอย ตรีชฎา

*ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

จิ๊ก เนาวรัตน์ กับการทำเคลือบฟันเทียมที่ศูนย์ทันตกรรมเพื่อความงามPMDC

*ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

ดร.ผาณิต กันตามระ กับการทำฟันให้สวยงามที่PMDC

*ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

หากคุณต้องการ
สร้างรอยยิ้มที่สวยงาม
PMDC ช่วยคุณได้

อ่านต่อ

CONTACT US

FREE CONSULTATION

ติดต่อเรา

ให้คำปรึกษาฟรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Image CAPTCHA