• English
  • ภาษาไทย

ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานมากกว่า 25 ปี

โทร:   (662) 644-4008                  แฟกซ์:   (662) 354-4065
อีเมล์:   info@aboutsmile.com     Line Id : pmdc

  

เราคือ

ศูนย์ทันตกรรมเพื่อความงามPMDC

ผู้นำด้านทันตกรรมเพื่อความงาม

PMDC ก่อตั้งขึ้นในปี คศ 1989 โดยใช้ชื่อว่าศูนย์ทันตกรรมพญาไท เราให้การรักษาเฉพาะทางในทุกสาขาทางด้านทันตกรรมเป็นเวลา 5 ปี จากนั้นทพ.บุญฤทธิ์ กาญจนาเวส ผู้อำนวนการของศูนย์ทันตกรรมพญาไทผู้ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับเรื่องทันตวัสดุศาสตร์อยู่เป็นประจำได้นำเข้าวัสดุฟอกสีฟันเขามาทำการตลาดในประเทศไทย เราสามารถกล่าวได้ว่าเราเป็นคนแรกที่นำเข้าวัสดุฟอกสีฟันอย่างจริงจัง และคุณหมอบุญฤทธิ์ได้ใช้เวลาศึกษาเกี่ยวกับ Scientific support ของการฟอกสีฟันและกระจายความรู้เกี่ยวกับการฟอกสีฟันให้แก่ทันตแพทย์ในประเทศซึ่งนับว่าเป็นเทคโโลยีใหม่ในขณะนั้น และนั่นเองทำให้ศูนย์ทันตกรรมพญาไทเป็นศูนย์หลักในการฟอกสีฟัน ในการฟอกสีฟันหากสีฟันไม่เหมาะสมในการฟอกสีฟันหรือคนไข้ต้องการฟันขาวมากๆสุดท้ายมักให้การรักษาเป็นการทำเคลือบฟันเทียม ในช่วงน้ันคนไข้จำนวนมากเข้ามาทำเคลือบฟันเทียม เราเชื่อว่าเราเป็นศุูนย์หนึ่งในโลกที่มีประสบการในการทำเคลือบฟันเทียมอย่างมาก จากนั้นเราก็เริ่มที่จะทำการรักษาทางด้านทันคกรรมเพื่อความสวยงามอย่างจริงจัง และเป็นศูนย์ทันตกรรมแรกๆที่ทำงานทางด้านนี้ในประเทศไทย จวบจนปัจจุบันซึ่งยาวนานมากกว่า20ปีเราได้พยายามศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อที่จะสร้างสรรการรักษาชนิดใหม่ๆทางด้านทันตกรรมเพื่ิอความสวยงามให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในโอกาสนี้ซึ่งเป็นปี คศ.2013 เรามีความภูมิใจที่จะเปลียนเครื่องหมายการค้าของเราเป็นPMDC International Cosmetic Dental Center ซึ่งนอกเหนือจะให้การรักษาคนในประเทศไทยแล้วเรายังทำการตลาดเพื่อให้การรักษากับชาวต่างชาติด้วย ซึ่งประเทศไทยมีชื่อเสียงอย่างมากเรื่องการเป็นศูนย์การรักษาระหว่างประเทศ

ด้วยประสบการที่ยาวนานมากกว่า20ปี เรามั่นใจที่จะกล่าวว่าเรามีมาตรฐานของการรักษที่ดีเยี่ยมเท่าที่ข้อมูลทางวิชาการหรือเทคโนโลยี่ในขณะนั้นมี เรายังมีการจัดตั้งมาตรฐานการรักษาของเรา เรามีการใช้ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนการรักษาของเรา ซึ่งภาพเหล่านี้ทำให้เราสามารถวางแผนการรักษาทั้งในMicroesthetic(ความสวยงามของฟันที่สร้างขึ้น)และMacroesthetic(ความสวยงามของทั้งใบหน้าของคนไข้ซึ่งหมายรวมถึงการเรียงตัวของฟันที่มีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับริมฝีปากและใบหน้าของคนไข้) นอกจากนั้นเรายังมีการจัดสัมนาภายในระหว่างทันตแพทย์ที่ให้การรักษาทางด้านทันตกรรมเพื่อความงามเพื่อให้มีความรู้ทันกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้น

ดังนั้นหากคุณต้องการการรักษาที่ดีที่สุดทางด้านทันตกรรมเพื่อความงาม PMDCคือคำตอบของคุณ