• English
  • ภาษาไทย

ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานมากกว่า 25 ปี

โทร:   (662) 644-4008                  แฟกซ์:   (662) 354-4065
อีเมล์:   info@aboutsmile.com     Line Id : pmdc

  

หากคุณต้องการสร้างรอยยิ้มที่สวยงามPMDCช่วยคุณได้

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการสร้างรอยยิ้มให้สวยงามขึ้น ทางศูนย์ทันตกรรมเพื่อความงามPMDCขอนำเสนอการรักษาทางด้านทันตกรรมเพื่อความงามที่จะแก้ไขรอยยิ้มของคุณให้สวยงามขึ้นดังต่อไปนี้

เคลือบฟันเทียม(Porcelain Veneer)
เป็นการรักษาโดยการกรอผิวฟันเฉพาะทางด้านหน้าเพื่อบูรณะด้วยแผ่นชิ้นงานพอร์ซีเลนใช้ในกรณีที่ต้องการปรับปรุงรอยยิ้มให้สวยงามไม่ว่าจะต้องการให้ฟันขาวขี้นแก้ไขฟันซ้อนเกแก้ไขรูปร่างฟันที่สึกไม่สวยงามและงานเปลี่ยนแปลงการเรียงตัวของฟันเพื่อให้ได้รอยยิ้มที่สวยงามนับได้ว่าเป็นการรักษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

 

ทันตกรรมรากเทียม(Cosmetic Implant)
ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเราสามารถทำรากฟันเทียมให้สวยงามและดูเป็นธรรมชาติในกรณีฟันน้อยซี่เราเน้นการสร้างฟันให้ดูสวยงามเป็นธรรมชาติในกรณีรากเทียมจำนวนมากหรือทั้งปากเราเน้นการเรียงตัวของฟันเพื่อให้ได้ความสวยงามสูงสุด

 

ครอบฟันไร้โลหะ(All Ceramic Crown)
ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันทันตแพทย์สามารถทำครอบฟันที่แข็งแรงใสสวยงามเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องอาศัยโลหะเป็นแกนอีกต่อไปวัสดุที่นิยมในปัจจุบันได้แก่ Litiumdisilicate Poecelain หรือ Cercon ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะเป็นผู้เลือกวัสดุที่เหมาะสมกับคุณในแต่ละกรณี

ครอบฟันทั้งปาก(Full Mouth Oral Rehabilitation)
ใช้ในกรณีที่คนไข้กัดฟันจนสึกเสียรูปร่างไปอย่างมากมายมีความสูงใบหน้าส่วนล่างที่สั้นลงทำให้รอยยิ้มไม่สวยงามทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสามารถสร้างระบบการสบฟันขึ้นมาใหม่ทำให้ได้ความสวยงามและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพี

ศัลยกรรมเหงือกเพื่อความสวยงาม(Cosmetic Gum Surgery)
รอยยิ้มที่สวยงามย่อมเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างเหงือกและฟันด้วยเทคโนโลยีปัจจุบบันทันตแพทย์สามารถแต่งเหงือกให้สวยงามได้เช่นกรณีการยิ้มเห็นเงือกมากไปหรือมีระดับของคอฟันไม่สวยงามเราสามารถวางแผนการรักษาร่วมกับการรักษาชนิดอื่นๆให้รอยยิ้มของคุณกลับมาสวยงามได้ตามธรรมชาติ

การเสริมสันเหงือกเพื่อความสวยงาม(Cosmetic Ridge Augmentation)
ในกรณีที่ฟันหน้ามีการยุบตัวของสันเหงือกหลังจากมีการถอนฟันไปทำให้รอยยิ้มไม่สวยงามสามารถแก้ไขได้ด้วยการทำการปลูกเหงือกหรือในกรณีที่ยุบตัวมากอาจต้องมีการปลูกกระดูกเข้าร่วมด้วยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสามารถสร้างรอยยิ้มให้กลับมาสวยงามดังเดิม

ฟันปลอมถอดได้เน้นความสวยงาม(Cosmetic Removable Prosthesis)
ในกรณีที่มีความจำเป็นในการใส่ฟันถอดได้ด้วยเทคนิคปัจจุบันเราสามารถสร้างฟันให้สวยงามและไม่มีตะขอโลหะอีกต่อไปเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเรียงฟันให้ดูเป็นธรรมชาติและสวยงามการใช้เคลือบฟันเทียมร่วมกับการทำฟันถอดได้สามารถทำให้เราสร้างฟันให้ขาวและมีการเรียงตัวสวยงาม

ฟอกสีฟันเสร็จในครั้งเดียว(One Visit Bleaching)
เป็นเทคนิคในการฟอกสีฟันโดยทันตแพทย์เป็นผู้ให้การรักษาเสร็จในครั้งเดียวเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความรวดเร็วและไม่อยากฟอกสีฟันด้วยตนเองมม

ฟอกสีฟันที่บ้าน(Home Vital Bleaching)
เป็นเทคนิคในการฟอกสีฟันที่บ้านในความดูแลของทันตแพทย์ใช้เวลาฟอกสีฟันประมาณ3สัปดาห์

ปิดช่องว่างระหว่างฟัน(Space Closure)
ในกรณีที่มีช่องว่างระหว่างฟันที่ไม่สวยงามสามารถแก้ไขได้ด้วยการอุดแต่งโดยตรงหรือการทำเคลือบฟันเทียมทันตแพทย์จะเป็นผู้แนะนำการรักษาที่เหมาะสมในกรณีของคุณ

อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน(Tooth Color Restoration)
ปัจจุบันเราอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟันเท่านั้นซึ่งอาจเป็นการอุดโดยตรงหรือการทำพอร์ซิเลนอินเลย์ในกรณีคนไข้ที่อุดฟันด้วยวัสดุสีดำสามารถเปลี่ยนเป็นวัสดุสีเหมือนฟันได้เพื่อความสวยงาม

ดูภาพการรักษาทั้งหมด

 

 

ภาพการรักษา

    

คนไข้บอกต่อ