ทันตแพทย์

ทพ.บุญฤทธิ์ กาญจนาเวส
ทพ.รังสิ ถาวรังกูร
ทพญ.สุรัสวดี รัตนไฟฑูรย์ชัย
ทพญ.ปิยะวรรณ เตชะบุญธรรม
ทพ.ปริย แก้วประดับ
ทพญ.รุจริน ภณสรนันท์
ทพญ.เมตตา ไชยวงค์
ทพญ.ปรัชญา จรสัมฤทธิ์
ทพญ.สวรรค์เย็น ชินพันธุ์
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

TESTIMONIAL

OUR REAL CUSTOMER

คนไข้บอกต่อ

ลูกค้าจริงของเรา

หากคุณต้องการ
สร้างรอยยิ้มที่สวยงาม
PMDC ช่วยคุณได้

อ่านต่อ

CONTACT US

FREE CONSULTATION

ติดต่อเรา

ให้คำปรึกษาฟรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม