• English
  • ภาษาไทย

ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานมากกว่า 25 ปี

โทร:   (662) 644-4008                  แฟกซ์:   (662) 354-4065
อีเมล์:   info@aboutsmile.com     Line Id : pmdc

  

Extreme Makeover

Extreme Makeover

           ในกรณีที่คนไข้มีความข้อบกพร่องและมีรอยยิ้มที่ไม่สวยงามอย่างมาก ทันตแพทย์ทางด้านทันตกรรมเพื่อความงามจะใช้ความรู้ความสามารถในศาสตร์ต่างๆอาทิเช่น การใส่ฟัน ศัลยกรรมช่องปาก ศัลยกรรมเหงือก จัดฟัน ฯลฯ เพื่อเปลี่ยนแปลงรอยยิ้มจากฟันที่น่าเกลียดมากๆเป็นฟันที่สวยงามมากได้ เราอาจจะเรียกการรักษาที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงนี้ว่า "Extreme Makeover"

ดูการรักษาอื่นๆ