• English
  • ภาษาไทย

ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานมากกว่า 25 ปี

โทร:   (662) 644-4008                  แฟกซ์:   (662) 354-4065
อีเมล์:   info@aboutsmile.com     Line Id : pmdc

  

การเสริมสันเหงือกเพื่อความสวยงาม

การเสริมสันเหงือกเพื่อความสวยงาม

          สำหรับผู้ที่มีปัญหาสันเหงือกยุบตัวจากการถอนฟัน โดยเฉพาะในฟันหน้า ปัจจุบันเราสามารถทำการเสริมสันเหงือก เพื่อบูรณะสันเหงือกให้กลับไปดังเดิมได้ ในกรณีที่มีการยุบตัวของสันเหงือกน้อยทันตแพทย์สามารถใช้วิธีการทำศัลยกรรมเสริมสันเหงือกด้วยเหงือกเพียงอย่างเดียวซึ่งทำได้ไม่ยาก แต่ในรายที่มีการละลายตัวของสันเหงือกเป็นจำนวนมาก หรือต้องการทำรากฟันเทียมเข้าร่วมด้วยจำเป็นต้องทำการเสริมสันเหงือกโดยการใช้การปลูกกระดุกเข้าร่วมด้วยและอาจเพิ่มเติมด้วนการเสริมสันเหงือกด้วยการใช้เหงือกอีกเล็กน้อยในรายที่ต้องการความสวยงามสูงสุด

ดูการรักษาอื่นๆ